torsdag 18. mars 2010


MANNEN FRA FOTOGRAFIET
- en bygdefortelling om kjærlighet -

Hvor ble det av bondesamfunnet? Sterke, trauste bønder satt som adelsmenn på hver sin gård, bestyrte og forsørget et titalls mennesker. Har moderne livsstil og karriere lokket dem til byene? Lise er byjente som gifter seg med en odelsgutt. Hun flytter entusiastisk til gården. Men landsbygda fra hennes barndom, med dyr og drift, er forsvunnet, gården kan ikke forsørge dem lenger, og mannen må pendle til nærmeste by. Hun sitter ensom tilbake med barna. I et gammelt familiealbum finner hun et fotografi av sin manns oldefar. Hun fascineres av hans sterke, beslutsomme ansikt, alt hun savner hos menn av i dag. For å komme seg ut, går hun turer langs landeveien. En dag ser hun en mann fare forbi med travhest og sulky, han likner påfallende på mannen i albumet. Hun blir besatt av tanken på å finne ut mer om ham. Slik blir fortid og nåtid trukket sammen, og Lise dras inn i et nett hun ikke skuer konsekvensene av.
Kr. 148,-  145 sider.  Utgitt høsten 2009

Ingen kommentarer: