torsdag 18. mars 2010JERNPORTEN
- en roman om 2. vedrenskrig -

Oslo, den 5. april 1940. M/S Bergensfjord glir fra kai med kurs for New York. En ung kvinne står og vinker opp til en mann i offisersuniform. De er nygifte, han er skipslege om bord, og skal være tilbake om tre uker. Men slik skal det ikke gå, for fire dager senere innvaderer tyskerne Norge, og han kan ikke vende hjem. Hun deltar som sykepleierske ved et mobilt lasarett som følger fronten opp gjennom Gudbrandsdalen, det blir bombing og harde kamper, men dette vet han ikke om. Blandt passasjerene om bord er den mystiske jøden Josef Mack. Han søker kontakt med legen, men blir avvist, og like etter blir han funnet død i sin lugar. Hva er skjedd? Og hvor er enken hans, den portugisiske skjønnheten Fernanda, er hun skyld i hans død? Skipslegen mønsrer av og drar til RAFs treningsleir Little Norway i Toronto. Deretter et år i London, før han går ombord på destroieren St. Albins, som eskorterer konvoier over Atlenteren. Til sist er han feltlege ved invasjonen i Normandie. Og Fernanda følger ham som en skygge. Først i juni 1945 er han tilbake i Norge hos sin kone. Det er gått fem år, og i denne tiden har de begge hatt flere dramatiske opplevelser enn de fleste har i løpet av et helt liv. Hva har krigen gjort med dem? Vil de kunne fortsette videre sammen?
Kr. 299,-  550 sider  Kommer høsten 2010

Ingen kommentarer: